0517 20 10 23

Severní moře


Moře, které je ze tří stran ohraničeno velmi různorodými zeměmi

Vybrali jste si plachetnici NoordzeeSeverní moře a třídíš podle